Puppy House- it

Puppy House- it

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโพสต์-อิท น่ารักๆ KKAMI (Minipin) รูปการ์ตูนสุนัขพันธุ์ Minipin (30 แผ่น), โพสต์-อิท น่ารักๆ CQCQ (Beagle) รูปการ์ตูนสุนัขพันธุ์บีเกิล (30 แผ่น), โพสต์-อิท น่ารักๆ DDung (Shitzu) รูปการ์ตูนสุนัขพันธุ์ชิสุ (30 แผ่น), โพสต์-อิท น่ารักๆ BBQMI (Pomeranian) รูปการ์ตูนสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียน (30 แผ่น), โพสต์-อิท น่ารักๆ RUKI (Schnauzer) รูปการ์ตูนสุนัขพันธุ์ชเนาเซอร์ (30 แผ่น)