อัลฟาฟา คิงส์ (Alfalfa King)

อัลฟาฟา คิงส์ (Alfalfa King)

Alfalfa King ผลิตและบรรจุในสหรัฐอเมริกา หญ้าอัลฟาฟ่าคิงส์ปลูกในพื้นที่ราบสูง ทางภาคตะวันตกของรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ด้วยพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล และอากาศที่แห้งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปลูกหญ้าคุณภาพสูง หญ้าอัลฟาฟาคิงส์สามารถใช้ได้กับสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น กระต่าย หนูแกสบี้ ชินชิล่า แพรรี่ด๊อกและ เต่า หญ้าของเราผ่านกระบวนการผลิตแบบ "Double-Compress" (ดับเบิ้ลคอมเพรส) เพื่อช่วยเพิ่มความสดและลดพื้นที่ในการจัดเก็บ การบีบอัดหญ้าดับเบิ้ลคอมเพรส เป็นการไล่อากาศที่อยู่ในหญ้าทำให้สาม

เว็บไซต์:
เรียงลำดับ:
1-1 จาก 1 รายการ