นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของ เทลลี่บัดดี้

สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเรา สามารถขอคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ลูกค้า ได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดดังต่อไปนี้เงื่อนไขการคืนสินค้า

สินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ทางเทลลี่บัดดี้ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 7 วันวิธีการคืนสินค้า

  1. ลูกค้าถ่ายรูปสินค้า พร้อมแจ้งเหตุผล กลับทางเทลลี่บัดดี้ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ ติดต่อเรา
  2. ลูกค้าจัดส่งสินค้าที่ต้องการคืน มาที่
    บริษัท เทลลี่ บัดดี้ จำกัด

    9/5 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ. รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าจัดส่งสินค้าในเบื้องต้น เมื่อสินค้าจัดส่งถึงเทลลี่บัดดี้เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยืนยัน และโอนเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งคืนให้ลูกค้า


วิธีการคืนเงิน

หลังจากที่เทลลี่บัดดี้ ได้รับสินค้าแล้ว จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน โดย