เทลลี่ทอล์ค

นอกจากเทลลี่บัดดี้ จะเป็นร้านขายสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่และครบที่สุดในไทยแล้ว เราก็จะยังมีข้อมูล ทั้งที่มีสาระและไม่มีสาระ แต่เป็นสิงดีๆ ที่จะให้คุณและเพื่อนซี้มีหางของคุณ เข้าใจซึ่งกันและกัน และมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน