โอริเจน (Orijen)

โอริเจน (Orijen)

คือผู้ผลิตอาหารสัตว์ประเทศแคนาดาระดับรางวัลชนะเลิศ จากชื่อเสียงและรางวัลที่ได้สั่งสมมานานมากกว่า 25 ปี ทางด้านโภชนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเรา เปรียบเสมือน การยกระดับคุณภาพของอาหารขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อเลี้ยงสุนัขและแมวตามการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยเนื้อสัตว์สด และอุดมด้วยโปรตีน วัตถุดิบของเราก็แตกต่างเช่นกัน เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอ ในมาตราฐานเดียวกับที่มนุษย์รับประทาน ส่งมายังครัวของเราสดใหม่ในแต่ละวัน จึงเต็มไปด้วยรสชาต

เรียงลำดับ:
1-8 จาก 8 รายการ