TH
311 Orijen

Orijen (โอริเจน)

อาหารแมว

Orijen (โอริเจน)

คือผู้ผลิตอาหารสัตว์ประเทศแคนาดาระดับรางวัลชนะเลิศ จากชื่อเสียงและรางวัลที่ได้สั่งสมมานานมากกว่า 25 ปี ทางด้านโภชนาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเรา เปรียบเสมือน การยกระดับคุณภาพของอาหารขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อเลี้ยงสุนัขและแมวตามการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยเนื้อสัตว์สด และอุดมด้วยโปรตีน วัตถุดิบของเราก็แตกต่างเช่นกัน เราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งสามารถจัดหาได้อย่างเพียงพอ ในมาตราฐานเดียวกับที่มนุษย์รับประทาน ส่งมายังครัวของเราสดใหม่ในแต่ละวัน จึงเต็มไปด้วยรสชาต
1-11 จากทั้งหมด 11 รายการ
TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม