ซี-บาล๊านซ์ (C-Balance)

ซี-บาล๊านซ์ (C-Balance)

ผลิตภัณฑ์เสริมแร่ธาตุสำหรับตู้ปลาทะเล ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีความบริสุทธิ์สูงที่จำเป็นต่อตู้ปลาทะเล ได้แก่แคลเซียม แมกนีเซียม สตรอนเที่ยม ทำให้ระดับไอออนิคในระบบสมดุลย์ เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปะการัง

เรียงลำดับ:
1-1 จาก 1 รายการ