ห้องน้ำชูการ์ไกลเดอร์, ขี้กบ ขี้เลื่อย, รองกรง, ผงดับกลิ่น