ห้องน้ำแพรี่ด็อก, ขี้กบ ขี้เลื่อย, รองกรง, ผงดับกลิ่น