อาหารเสริม, วิตามิน, นมทดแทนนมแม่ สำหรับลิงมาโมเสท