TH

ไข่เทียม แก้ปัญหาลูกนกตายคารังก่อนโต สำหรับนกฟอพลัส (10 ฟอง)

3796 240303162534275
ไข่เทียม แก้ปัญหาลูกนกตายคารังก่อนโต สำหรับนกฟอพลัส (10 ฟอง)
 • เขียวริวิวสินค้าเป็นคนแรกมั้ย?
 • ฿130.00
 • ไข่เทียมสำหรับนกฟอพลัส
  • แก้ปัญหา ลูกนกออกไม่พร้อมกัน หรือ ตายคารังก่อนโต
  • บรรจุ 10 ฟอง
  วิธีใช้
  • นำไข่เทียมไปวางแทนที่ไข่จริงแล้วนำไข่จริงออกมาเก็บไว้ที่อุณหภูมิเหมาะสม เมื่อนกไ่ข่ได้ 4 ฟอง ให้นำไข่จริงใส่คืนรังให้แม่นกฟักก็จะได้ลูกนกออกมาพร้อมๆกัน (ไข่นกจะอยู่ข้างนอกได้แค่ 7 วัน) ควรนำไข่กลับไปให้แม่นกฟักภายในวันที่ 7 นับจากวันแรกที่นกออกไข่ นกอาจไข่วันเว้นวัน ก็ใช้เกณฑ์เดียวกัน
  ขนาด กว้าง 1.6 x สูง 2 cm.

สินค้าที่เปิดดูก่อนหน้านี้

TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม