TH

Tropica Aquarium Soil Powder ดินปลูกไม้น้ำ แบบเม็ดละเอียด เหมาะสำหรับตั้งตู้ใหม่ และ สำหรับปลูกไม้สีแดง (3L, 9L)

8401 230127190642338
 • เขียวริวิวสินค้าเป็นคนแรกมั้ย?
 • ฿950.00-1,850.00
 • น้ำหนัก:
  *กรุณาเลือกตัวเลือกสินค้า
 • Aquarium Soil Powder 
  ทรอปิค่า ดินปลูกไม้น้ำ แบบเม็ดละเอียด แบรนด์ของประเทศเดนมาร์ค ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทั่วโลก

  ใช้เมื่อเริ่มตั้งตู้ใหม่ เม็ดดินแบบละเอียด เหมาะเป็นวัสดุรองตู้โดยเฉพาะสำหรับต้นไม้หน้าตู้

  • Aquarium Soil Powder ใช้เป็นชั้นปูพื้นตู้ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้วัสดุปูพื้นชนิดอื่นเลย
  • ขนาดเม็ดสวย เหมาะจัดวางปูใช้กับพืช ไม้หน้าตู้ 
  • Aquarium Soil Powder มั่นใจได้ว่ามีสารอาหารที่เหมาะสม ช่วยในการเจริญเติบโตของพืชไม้ และกระตุ้นสีของต้นไม้
  วิธีใช้ผลิตภัณฑ์
  Aquarium Soil ใช้งานได้ดีทันที ตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งานหรือตั้งตู้ใหม่ ทั้งยังช่วยเสริมเฉดสีแดงของพืช
  แนะนำให้เปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 25-50% ของน้ำในตู้ สัปดาห์ละ 2ครั้ง ในช่วง 4 สัปดาห์แรก หลังจากตั้งตู้ใหม่

  วิธีการคำนวณปริมาณ ดิน Aquarium Soil ที่ใช้ในตู้ 
  • วัดขนาดตู้ปลา ด้านกว้าง และยาว เป็นเซนติเมตร เช่น 90 x 60 cm. 
  • พิจารณาความหนาของชั้นดินที่ต้องการ เช่น  8 cm. และลาดเทหนาขึ้นไปด้านหลังเพิื่อสร้างมิติของตู้ให้สวยงาม 
  • คำนวณปริมาตรดิน โดยเอา ยาว x กว้าง x ความหนาชั้นดิน แล้วหารด้วย 1,000
  ยกตัวอย่างเช่น  90 x 60 x 8/1000 = 43,2 L Soil คือปริมาตรดินที่ต้องใช้ 

  Made in Japan

ลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าเหล่านี้ด้วย

สินค้าที่เปิดดูก่อนหน้านี้

TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม