TH

White Crane BIOTIME จุลินทรีย์ปรับคุณภาพน้ำ ป้องกันน้ำเสีย (50g)

9225 231002124843929
 • เขียวริวิวสินค้าเป็นคนแรกมั้ย?
 • ฿189.00 195.00 -3%
 • BIO TIME จุลินทรีย์ชนิดแกรนูล สาหรับป้องกันน้ำเสีย

  • จุลินทรีย์สาหรับปรับคุณภาพน้ำ สาหรับใช้ในตู้หรือบ่อปลา 
  • ทำหน้าที่ในการย่อยสายของเสียที่ปลาขับถ่าย ออกมา 
  • ช่วยปรับสภาพนิเวศน์โดยการกำจัดของเสียและแอมโมเนียในตู้หรือบ่อให้หมดไป 
  • ทำให้น้ำสะอาด ปลา แข็งแรง มีสีสวยงาม 
  • ช่วยกำจัดเมือกเหนียวที่ติดอยู่ตามขอบบ่อ หรือในท่อกรอง 

  วิธีการใช้ :
   1 กรัม ต่อนา 100 ลิตร ทุกๆ 7 วัน หรือ 50 กรัม ต่อนา 10 ตัน (ในบ่อปลาคาร์พ)

สินค้าที่เปิดดูก่อนหน้านี้

TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม