นิโปร (Nipro)

นิโปร (Nipro)

ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำของโลกNipro ไซริงค์ป้อนอาหารหรือยา สำหรับนก , กระต่าย , แมว , สุนัข (5ml. , 20ml.)