ศรีลาวา (SRILAVA)

ศรีลาวา (SRILAVA)

--ศรีลาวา หินภูเขาไฟเบอร์ 02 สำหรับปลูกต้นไม้ รองก้นกระถางขนาดเล็ก หรือวัสดุกรองตู้ปลา (1 kg)