SRILAVA (ศรีลาวา)

SRILAVA (ศรีลาวา)

--ศรีลาวา หินภูเขาไฟ/หินพัมมิส (เบอร์ 01) สำหรับปลูกต้นไม้ เป็นวัสดุปลูก หรือวัสดุกรองตู้ปลา, ศรีลาวา หินภูเขาไฟเบอร์ 02 สำหรับปลูกต้นไม้ รองก้นกระถางขนาดเล็ก หรือวัสดุกรองตู้ปลา (1kg)

เรียงลำดับ:
1-2 จาก 2 รายการ