TH
407 Petsimo

Petsimo (เพ็ทซิโม่)

อาหารแมว

Petsimo (เพ็ทซิโม่)

เพ็ทซิโม่ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว ที่คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ โดยไม่ใช้ผลพลอยได้จากเนื้อสัตว์( By-Product) ไม่ว่าจะเป็นเลือด เศษเนื้อ หรือเศษกระดูกมาผสม อีกทั้งวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ยังเป็นเกรดสำหรับคนบริโภค (Human Grade) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย มีความสามารถในการย่อยและนำไปใช้ได้สูง มาผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากล และใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตอาหารคน เพื่อคงคุณค่าสารอาหารให้ครบถ้วน ปราศจากวัตถุดิบกันเสีย การเติมเกลือ, ถั่วเหลือง, https://www.facebook.com/Petsimopetfood/
1-13 จากทั้งหมด 13 รายการ
TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม