เรพไทล์โปร (REPTILEPRO)

เรพไทล์โปร (REPTILEPRO)

อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติก เช่นไฟ ฮีตเตอร์ แผ่นลอยน้ำPet Heating in Winter หลอดเซรามิคให้ความร้อน กระตุ้นการย่อยอาหาร สำหรับสัตว์เลื้อยคลาน นก ลิง ช่วยให้อบอุ่นในฤดูหนาว, Reptilepro Intensified daylight beam หลอดไฟ UVA ให้แสงสว่างและความร้อน กระตุ้นการผสมพันธุ์และการย่อย (100W), Reptilepro Hanging Lamp โคมไฟอลูมิเนียมสำหรับหลอด UVA, UVB สัตว์เลื้อยคลาน (เฉพาะโคมไฟ)