TH

สินค้าล้างสต็อก

สินค้าล้างสต็อก เป็นสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือมีตำหนิ จากการขนส่งเคลื่อนย้าย แต่ไม่ได้ทำให้คุณภาพสินค้าเสียไป เพียงแต่มีหีบห่อที่ไม่สวยงาม ทีมงานเทลลี่ บัดดี้ จึงนำมาลดราคาแบบขาดทุน เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้ามีโอกาสได้ใช้งานสินค้าที่ถูกกว่าใคร
1-27 จากทั้งหมด 27 รายการ
TH
รถเข็นสินค้า

รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า
สินค้า จำนวน รวม